Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
google-site-verification: google29789bece8821062.html

Методоб'єднання вчителів світової літератури

Навчально-виховний комплекс

загальноосвітня школа  ІІІ ступенів  №34 –

економіко-правовий ліцей «Сучасник»

дитячо-юнацький центр

 

 

Кафедра Світової літератури та етики

     Катренко Анжела Анатоліївна

     Кошева Алла Євгенівна

     Макарова Наталія Феліксівна

     Ляшенко Ольга Федосіівна

 

Робота МО спрямована на:

     -  вивчення  світової літератури  як  унікального  явища  в  світовій  історії  культури,  що  своїми  естетичними  засобами  виховує  вільну,  духовно  багату,  розкріпачену  в  своєму вираженні  людину;

     -  залучення  школярів  до  скарбниці  світової  літератури,  а    через  неї  -  до  фундаментальних  загальнолюдських  цінностей;

     -  удосконалення  уроку  як  основної  форми  навчально-виховної  роботи;

     -  пошуки  різноманітних  форм  занять  для  розвитку  пізнавальних  потреб,  здібностей,  нахилів  учнів;

     -  впровадження  у  практику    сучасного  педагогічного  досвіду.

 

 

     Члени методичного об’єднання вчителів світової літератури приречені на творчість, бо виконують важливу роль у творенні особистості дитини, її інтелекту, душі, моралі, естетичних смаків.

     Тому за метою ми взяли  пошук, конструювання та використання нестандартних способів особистісно спрямованої співдії з учнями, орієнтованої на розвиток творчого потенціалу суб’єктів цієї взаємодії.

 

 

 

Проблема

Підвищення ефективності та змістовності уроку як основного

засобу формування компетентного і грамотного читача.

 


 

В народі кажуть, що письменник живе в своїх книжках, скульптор – у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах своїх учнів.

 

Цікаво проходять тижні світової літератури

 

 

 

 

 

Результати творчої роботи учнів

 

 

Відпочиваємо разом – це цікаво!

 


 

Квіти О.С. Пушкіну

 

 

Творчий звіт

27 лютого відбувся урочистий концерт – презентація нашого шкільного закладу. Вчителі світової літератури підготували «Бал літературних героїв». Учні із задоволенням взяли участь в цьому театральному дійстві:

 

 

Червона Шапочка (Шарль Перро «Червона Шапочка») – учениця 5-В класу –

                                                           Флорика  Вікторія

                                                           Вчитель – Кошева Алла Євгенівна

Маленький Принц (Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц») – учень 5-В класу –

                                                           Малахатько Олександр

                                                           Вчитель – Кошева Алла Євгенівна

Наташа Ростова (Лев Толстой «Війна і мир») – учениця 8-В класу –

                                                           Степанюк Єлизавета

                                                           Вчитель – Макарова Наталія Феліксівна

Євгеній Онєгін (О. С. Пушкін «Євгеній Онєгін») – учень 7-В класу –

                                                           Усатенко Олег

                                                           Вчитель – Катренко Анжела Анатоліївна

Маргприта (М. Булгаков «Майстер і Маргарита») – учениця 11-А класу –

                                                           Грицюк Анастасія

                                                           Вчитель – Макарова Наталія Феліксівна

Шерлок Холмс (Артур Конан Дойль «Записки про Шерлока Холмса») –

                                                           Касьянов Олексій

                                                           Вчитель – Макарова Наталія Феліксівна

 

Де ще можуть «зустрітися» герої різних епох, країн та письменників?!

 

 

 

Хоч і не Болконський, але який красень!

 

Моя мрія збулась – я танцюю серед перших на балі…

 

 

 

В колі нових друзів

 

Я Маргарита! Незабаром БАЛ…

 

 

Шерлок Холмс, як і Майстер, – розумний, талановитий…

 

 

Цей бал був чудовим! Ми – найкращі!

 

 

Приємно вчити таких талановитих дітей!

 

 

До зустрічі на літературних гостинах…

 

Однією із задач  МО вчителів російської мови та світової літератури є удосконалення  уроку  як  основної  форми  навчально-виховної  роботи, тому багато уваги ми, вчителі російської мови та літератури, приділяємо самовдосконаленню та співробітництву з колегами інших шкільних дисциплін. Однією з форм роботи - є участь в тижні педмайстерності . Так Макарова Н.Ф. провела відкритий урок з російської мови в 5-Б класі:

 

Урок № 27

Тема. Буква ё, её звуковое значение

(Буква ё, її звукове значення)

 

Речевая линия: Буква ё; обозначение буквой ё гласного [о] после мягкого согласного (орёл); звуков [йо] после гласного (поёт) и в начале слова (ёлка).

Чтение и письмо слов с буквой Ё

 

Цели: обучающие: ознакомить учащихся с буквой Ё в русском языке, правилами произношения звуков, обозначаемых этой буквой; развивающие: развивать фонематический слух, технику чтения; воспитательные: прививать любовь к животным, желание помогать им.

Прогнозируемые результаты: учащиеся различают букву Ё и сочетания ЬО в русском и украинском языках, правильно произносят слова с этой буквой.

Оборудование: учебник, карточки с заданиями.

Тип урока: комбинированный урок.

 

Ход урока

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

II.  АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ

1. Проверка домашнего задания (упр. 109 на с. 43-44)

2. Переводческий практикум

♦   Переведите загадки на русский язык. Запишите их. Допишите отгадки. Подчеркните слова с буквой Е.

  1. Крил не мае, а гарно літае. (Снег) 2. Гріе, гріе, припікае, вас у воду заганяє. (Солнце) 3. Хто спить, а очей не заплющує. (Заяц)

 

III. ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛЕЙ УРОКА

Слово учителя

— Сегодня мы познакомимся с правилами произношения и написания слов с гласной буквой Ё и звуками [о] и [йо], которые она обозначает, научимся, читать и писать слова с Ё, правильно произносить слова с этими звуками.

 (слайд – слоги с Ё)

 


1. Туристы в лагерь свой придут,

его под вечер разведут.

Он будет долго полыхать,

своим теплом их согревать. (Костёр.)

 

2. В фильмах может быть банкиром,

адвокатом иль кассиром.

Ну, а в жизни его роль

называется … (актёр).

3. Солона, а не соль,

бежит, а не речка,

блестит, а не серебро. (Слёзы.)

4. Над землей трава,

под землей бордовая голова. (Свёкла.)

5. Я и дом украшаю,

я и пыль собираю.  (Щётка)

 

Записать в тетради ответы

 

IV.  ВОСПРИЯТИЕ И УСВОЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

1.  Работа с учебником (упр. 110 на с. 45)

2.  Работа над развитием речи (упр. 111 на с. 45)

3.  Исследовательская работа (упр. 112 на с. 45; работа в парах) (Не все слова в русском языке пишутся с Ё. Есть слова, которые в русском и украинском языках пишутся одинаково: майор, район, йод. Правописание этих слов нужно заповнить или проверять по орфографическому словарю)

 

Физкультминутка (на компьютере - видео)

 

V.  ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА

1.  Практическая работа (упр. 113 на с. 45)

2. Дидактическая игра «Кто больше?» (работа в группах)

♦   Используя образец и фотоиллюстрации упр. 114 на с. 45, запишите как можно больше названий детёнышей животных. С несколькими словами составьте предложения и запишите их.

3.  Работа над развитием речи (в парах; по вариантам)

♦   Прочитайте сказку Г. Юдина «Ёжик и Ёршик» (упр. 115 на с. 45—46). Составьте вопросы к тексту. Подберите из текста сказки ответы. (Слайд – ёжик, ёршик)

VI. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

1. Выборочно-распределительная работа (по вариантам)

♦   Используя текст упр. 115 на с. 45—46, выпишите слова, в которых буква Ё обозначает:

•   1-й вариант — два звука;

•   2-й вариант — один звук.

Запишите звуковое значение буквы Ё в этих словах.

VII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ Выполнить упр. 119 на с. 47. Выучить слова в рамке.

 

VIII.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА

Беседа

•   Расскажите, что вы узнали о букве Ё?

•   Есть ли такая буква в украинском языке?

•   Какие буквосочетания в украинском языке соответствуют русской букве Ё? Приведите примеры.

•   В каких случаях буква Ё обозначает два звука? Приведите примеры.

•   Можно ли поставить знак равенства между буквой и звуком? Ответ аргументируйте.

 

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

Задание № 1. Переведите слова с украинского языка на русский. Запишите, определите звуковой состав слов с буквой Ё.

Підйомний, льон, льотчик, сльози, її, легкий, клен, береза, ялинка, тьотя, Льоша, привіз, відніс, співає, дає, вів, пес, мед, їжак, літак, теплий, у ньому, засне.

Задание № 2. Спишите текст. Подчеркните слова с буквой Ё.

КЛЁН И ЁЛКА

Клён и ёлка растут рядом. Резные листья клёна напоминают звёзды. У ёлки колкие иголки. Под ёлкой живёт ёж. Он натаскал туда кленовых листьев и устроил тёплое гнёздышко.

Задание № 3. Выразительно прочитайте текст. Какова его главная мысль? Найдите и выпишите слова с буквой Ё. Запишите звуковой состав этих слов.

БЕРЁЗА

Я люблю смотреть на берёзу за моим окном.

Зимой она покрыта серебристым снегом. После снегопада её гибкие ветви опускаются до самой земли. Красногрудые снегири садятся на берёзу, и снег с веток падает хлопьями.

Весной на берёзке появляются клейкие листочки. Маленькие зелёные сережки украшают её тонкие веточки.

Лето — чудесное время года. Летом берёза одевается в пышный зелёный наряд.

Осенью этот наряд становится ярким и пёстрым. В кудрявой зелени появляются жёлтые пряди.

Хороша русская берёза в любое время года!

 

Учням подобається вивчати російську мову. Вони із задоволенням виконують ігрові та самостійні роботи. Не дивлячись на маленький період, вже можна спостерігати певний рівень володіння письмовою та усною мовою.

 

Учні 5-Бкласу на уроці. Відповідає Денисенко Аліна

 

Словарна робота на дошці. Руденко Олександр

 

На уроках часто використовується робота з комп’ютером

 

Діти люблять фізкультхвилинки…

 

Самостійна робота в парах