ВУЗ ШАГ
   


lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
google-site-verification: google29789bece8821062.html

Шкільна газета "Правовий вісник"

Знаючи права – пам’ятай про обов’язки

 

Декларація прав дитини, ухвалена ООН

 

Ви маєте право:

 

• просити про допомогу та емоційну підтримку;

 

• протестувати проти несправедливого ставлення й критики;

 

• мати особисту думку, переконання;

 

• помилятися, шукаючи правильний шлях;

 

• надавати можливість людям самим вирішувати свої проблеми;

 

• говорити «Дякую, НІ!», «Вибачте, НІ!»;

 

• побути на самоті, навіть тоді, коли іншим забажається вашої присутності;

 

• мати свої особисті, які завгодно, почуття, незалежно від того, чи розуміють їх оточуючі;

 

• мати різновиддя власних рішень та способів дій;

 

• добиватися зміни домовленості, яка вас не влаштовує.

 

Ви можете, але не зобов'язані:

 

• бути досконалими на 100%;

 

• прямувати за всіма іншими, наслідувати інших;

 

• робити приємне неприємним вам людям;

 

• любити людей, які вам шкодять;

 

• вибиватися із сил заради інших;

 

• миритися з неприємною для вас ситуацією;

 

• жертвувати своїм внутрішнім світом заради інших;

 

• зберігати стосунки, що стали для вас принизливими;

 

• робити більше, ніж вам дозволяє час;

 

• робити те, що ви насправді не можете зробити;

 

• дотримуватися нерозумних вимог;

 

• нести на собі тягар чиєїсь неправильної поведінки.

 

Від народження ти маєш певні права, які гарантовані і захищаються державою.

 

Їх ти маєш знати й реалізовувати щодня. Але Пам’ятай: твої права не повинні порушувати права інших. З часом у тебе збільшиться обов'язків і відповідальності. Існують закони, які визначають твої обов'язки. Ти мусиш їх знати.

 

Незнання закону не звільняє тебе від відповідальності за свої вчинки, дії або бездіяльність.

 

Пам’ятай! Саме ти відповідаєш за своє здоров'я. Від твого ставлення до здоров'я залежиш не тільки ти сам. Твоя позиція впливає на твоїх друзів, знайомих, батьків, на твоїх мПрава та обов’язки учнів

 

Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

 

 Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

- дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

- діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

- дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

- дотримуватися ділового стилю одягу;

- займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

 

Учням забороняється:

 

- допускати прояви грубості, вульгарності;

 

- палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

 

- використовувати петарди;

 

- вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

 

- псувати державне, громадське та особисте майно.

 

Заохочення і покарання учнів:

 

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками, туристичними путівками тощо.

 

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

 

За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.

 

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

 

- зауваження вчителя;

 

- зауваження чи догана директора школи;

 

- догана директора школи у присутності всіх учнів;

- направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

 

- клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

 

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді.

 

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

 

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюютьайбутніх дітей.

 

Про особливості вивчення спецкурсів суспільно-гуманітарного циклу

учнями НВК: ЗОШ №34 – економіко-правовий ліцей «Сучасник» - ДЮЦ

Профільний рівень вивчення економіки і права в навчальному закладі неможливий не тільки без поглибленого вивчення цих предметів, а й без введення додаткових спецкурсів. Згідно Концепції розвитку навчального закладу, Статуту та перспективного прогнозування вивчення профільних предметів  за рахунок інваріантного набору в НВК визначені предмети та курси за вибором.

За навчальним планом Міністерства освіти і науки України вони згідно Статуту вводяться в 8 – 9 класах в якості пропедевтичних та в 10 - 11 ліцейних класах як таких, що поглиблюють знання учнів з правових дисциплін.

Маючи великий вибір предметів суспільно-гуманітарного циклу, які рекомендовані Міносвіти, НВК поставив для себе завдання вибрати із них саме ті, що будуть необхідні учням, створять систему безперервної правової освіти для них та будуть відповідати реаліям часу. Співпраця з багатьма правовими вузами, інформація від студентів-колишніх випускників нашого ліцею, вимоги до абітурієнтів приводять до висновків, що незважаючи на відсутність ЗНО з правознавства, багато вишів запроваджують вступні співбесіди для майбутніх студентів, що робить використання профільних спецкурсів просто необхідною. Зокрема така практика поширена в Одеський юридичній академії, Київський академії внутрішніх справ, Харківському національному університеті внутрішніх справ та в інших навчальних закладах.

Саме тому циклове методичне об’єднання вчителів історії та права, адміністрація НВК поставила собі завдання випробувати більшість із запропонованих спецкурсів та визначитися із найбільш корисними з них.  Основними критеріями цього вибору повинні стати потреби в правових знаннях дітей, існування навчальних програм, підручників, наявність кваліфікованих викладачів та ін. Не менш важливим було випробувати дієвість спецкурсів протягом кількох років на різних групах учнів. Після накопичення практичного досвіду та вивчення його педагогічними колективом та батьками учнів серед спецкурсів обираються саме ті, які зарекомендували себе найкращим чином.

Так, наприклад, після апробації НВК відмовився від викладання спецкурсу «Вивчаючи гуманітарне право», як такого, що має вузьку спрямованість і низьку практичну цінність для майбутніх абітурієнтів.

На даний момент в ліцеї «Сучасник» склалася така система правової освіти.

8 клас. Запровадження спецкурсу «Ми – громадяни України». Будучи пропедевтичною, його програма підготовлює учнів до сприйняття абстрактних понять, таких як «суспільство», «право», «держава», дає розуміння базовим поняттям, що будуть використовуватись з 9-го класу при вивченні інших правових дисциплін. Курс побудований на використанні ігрових та інтерактивних технологій, роботі в групах, що максимально відповідає віковим особливостям школярів.

9 клас. Цей рік стає основним для правової освіти учнів, оскільки саме в ньому починається вивчення предмету «Основи правознавства (практичний курс)». Рада ліцею вирішила доповнити його введенням профільного спецкурсу «Основи держави і права України». На думку педагогів та батьків синтетичне поєднання історії і правознавства дозволяє продемонструвати державні інститути в їх розвитку та дослідити процес становлення української державності, що приводить до більш глибокого розуміння суспільних явищ та одночасно поглиблює знання учнів із такого предмету, як історія.

10 клас. Саме в 10-11-х класах профілізація доходить до свого логічного завершення, оскільки школярі переходять до поглибленого вивчення правознавства за відповідними програмамиМіністерства освіти. Поряд із ними за рахунок варіативної складової вводяться спецкурси. «Права людини» - один з таких, що розглядає права і свободи в системі загальнолюдських цінностей. Разом з обов’язковими «Основами правознавства» та «Філософією» він дозволяє глибше проникати в сутність суспільних процесів, формує наукову свідомість. Також слід відмітити і такий курс, як «Основи споживчих знань. Споживач і держава». Протягом кількох років НВК намагається поєднувати економічний і правовий профілі, вводячи предмети, що вивчають права споживачів. Такі спроби здійснювались для різних класів, починаючи із 8-го. В решті решт зупинились на даному спецкурсі, беручи до уваги, як його практичну значимість для учнів як споживачів, так і науковість, для якої необхідною базою є обов’язкове вивчення економіки в 10-му класі.

11 клас. Останній рік навчання в системі загальної середньої освіти має підготувати учнів до вступу в вузи та крім забезпечення їх необхідними знаннями повинен замкнути цикл суспільно-гуманітарної освіти на високому теоретичному рівні, остаточно сформувавши свідомого громадянина нашої держави та гідного члена людської спільноти. Навіть предмети інваріативної складової надають цю можливість. Це – «Основи правознавства» із поглибленим вивченням, «Філософія» та «Людина і світ». Одночасно учні вивчають «Основи демократії», спецкурс, покликаний завершити виховання сучасної людини, особистості, що має глибокі переконання у непереможності загальнолюдських цінностей та демократичного суспільства.

Таким чином, в НВК створена гнучка система профільної правової та економічної освіти, що є реакцією на потреби часу та відповідає інтересам учнів, батьків та суспільства в цілому.

Стаття Алєйнікова І. А.